• Pro děti od 6 let.
  • Hledáme nové kamarády, kteří s námi chtějí zpívat.
  • Vystupujeme při různých příležitostech a k tomu volíme rozmanitý repertoár.
  • Sborový zpěv v současnosti neprobíhá